Tehnik Mehatronike

4-letno izobraževanje

Mehatronika pomeni novo filozofijo, ki govori o zlitju posameznih strokovnih področjih elektronike, mehanike in informatike v eno – mehatroniko. Novi sistemi, ki nas obkrožajo so mehatronski, saj le redko najdemo sistem z odsotnostjo ene od komponent. Enaka filozofija se pri mehatroniku ponovi v podjetju, kjer celostno obvladuje področja na ustrezni stopnji.